Mam zaćmę i co dalej?

Zdiagnozowano u Ciebie zaćmę i chcesz wiedzieć jak będzie wyglądało dalsze postępowanie? Poniżej przedstawiam typowy przebieg kwalifikacji do operacji zaćmy.

Czy już operować?
To najważniejsze pytanie, na które musi wspólnie odpowiedzieć lekarz i pacjent. Operacja zaćmy nie jest operacją ratującą życie, a więc nie ma bezwzględnych wskazań do tego zabiegu. W większości przypadków głównym wskazaniem do operacji zaćmy jest pogorszenie widzenia i inne niekorzystne zjawiska wzrokowe jak np. obniżenie kontrastu, efekt rozszczepiania światła i inne aberracje optyczne. Lekarz może zasugerować, że zmętnienia soczewki kwalifikują się do chirurgicznego usunięcia, jednak ostateczną decyzję powinien podjąć pacjent, na podstawie swoich subiektywnych odczuć. Ze względu na rozwój technik operacyjnych obecnie panuje tendencja do operowania wczesnych zmian zaćmowych, (tzw. "miękkie zaćmy"), ponieważ przebieg operacji jest łatwiejszy, a ryzyko powikłań mniejsze.

Wybór placówki.
Decyzja co do operacji zaćmy zapadła, teraz należy wybrać placówkę, w której będzie przeprowadzony zabieg. Operacje zaćmy przeprowadzane są przez publiczne szpitale i inne placówki posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub przez szpitale prywatne. To, na jaki typ placówki się zdecydujemy, jest pierwszym, ważnym pytaniem. Poniżej postaramy się przedstawić "za i przeciw" obu możliwości.

  • placówka "na NFZ". Oczywistą korzyścią tego rozwiązania jest pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego pacjenta przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla pacjenta oznacza to brak dodatkowych kosztów. Obecnie coraz częściej w publicznych szpitalach operacje są wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia, co wiąże się z większą wygodą dla pacjenta. Jednak ze względu na duże kolejki, całkowity czas oczekiwania na zabieg jest obecnie bardzo długi, najczęściej liczony w latach. Drugą niedogodnością jest brak wpływu na rodzaj wszczepionej soczewki wewnątrzgałkowej. Przepisy uniemożliwiają dopłatę za soczewkę wyższej jakości, bądź soczewkę specjalną (patrz. zakładka: rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych). Oznacza to, że np. osoba z astygmatyzmem rogówkowym nie może liczyć na wszczepienie soczewki torycznej, gdyż NFZ refunduje jedynie standardowe soczewki sferyczne.
  • ośrodek prywatny. W ośrodku prywatnym czas oczekiwania zarówno na wizytę kwalifikacyjną jak i na samą operację jest nieporównywalnie krótszy. Najczęściej operacje wykonywane są w ramach chirurgii jednego dnia. Soczewki wewnątrzgałkowe oferowane w prywatnych ośrodkach są często soczewkami premium, lub ośrodek daje możliwość wybrania takiej soczewki. Pacjent może także zdecydować się na soczewkę specjalną, dodatkowo korygującą astygmatyzm rogówkowy lub starczowzroczność. Koszty leczenia pokrywa pacjent. Decydując się na operację w prywatnym szpitalu, warto zdać sobie sprawę, że duża część kosztów zabiegu to koszt soczewki wewnątrzgałkowej i jednorazowych materiałów używanych w trakcie operacji. W niektórych ośrodkach, dbających o wysoki standard swoich usług, standardowo używane są soczewki premium, a w niektórych cena podstawowa jest niższa, jednak za taką soczewkę trzeba dodatkowo dopłacić. Więcej informacji o soczewkach wewnątrzgałkowych i ich wpływie na widzenie znajdziesz w zakładce "rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych". Także kwalifikacja do zabiegu może być wliczona w cenę operacji, a może być pobierana oddzielnie.

Wizyta kwalifikacyjna.
Jeśli zostałeś już zakwalifikowany do operacji zaćmy, przed zabiegiem czeka Cię jeszcze kilka badań:

  • badanie śródbłonka rogówki - śródbłonek rogówki stanowi wewnętrzną barierę ochronną rogówki, a ultradźwięki używane podczas zabiegu częściowo uszkadzają jego komórki. Dlatego przed zabiegiem konieczne jest zbadanie kondycji śródbłonka, aby zminimalizować ewentualne powikłania.
  • badanie USG gałki ocznej - pozwala zobrazować wnętrze i ściany gałki ocznej (badanie nie jest konieczne w przypadku dobrego wglądu w dno oka).
  • naliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej, która będzie wszczepiona podczas operacji
  • inne badania w zależności od indywidualnych wskazań

Lekarz poprosi też o wykonanie badań ogólnych, takich jak podstawowe badania z krwi, Ekg, inne badania w zależności od chorób towarzyszących pacjenta. Niezbędne będzie zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty o ogólnym stanie zdrowia, a także dokładna lista przyjmowanych leków (dobrze mieć wypisane na kartce wszystkie zażywane leki wraz z dawkowaniem - to znacznie upraszcza ten element wywiadu z pacjentem)